Nurmijärven Klubitalo on Klaukkalassa sijaitseva yhteisö, joka järjestää tavoitteellista toimintaa työikäisille Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille. Toimintaa maahanmuuttajille. Klubitalo yhteisössä voit oppia ja harjoitella suomen kieltä osallistumalla päivän toimintaan ja ryhmiin.
Valmentava johtajuus lisää osallisuutta

Valmentava johtajuus lisää osallisuutta

Lause: ”mä oon vaan töissä täällä” kertoo paljon asenteesta työtä kohtaan.
Onneksi tätä lausahdusta ei kuule Klubitaloilla. 
Uskon, että siihen vaikuttaa paljolti Klubitalomallin yhteisöllisyys ja matala hierarkkisuus. 
Klubitalomallin rakenteet tukevat yhteistä päätöksentekoa. 
Meillä työ on aidosti yhteistä ja osallisuutta tukevaa. 

YAMK opinnoissa pääsin sukeltamaan valmentavan johtajuuden maailmaan. Opinnäytetyössäni tutkin valmentavaa johtamista Eskot ry:n Klubitaloilla. Ilokseni huomasin, että valmentava johtaminen näkyy meillä sekä johtamisessa että työskentelyotteessa. Jos valmentavaa johtamista systemaattisesti vahvistetaan, lisääntyvät myös sen hyödyt, kuten työhyvinvointi ja sitoutuminen työhön. 

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan johtajuutta. Johtajia, jotka uskovat ihmisen tahtoon tehdä työtä tuloksekkaasti, kehittävällä otteella. Oivalluttaminen, kannustaminen, luottaminen ja mahdollisuuksien sekä vastuun antaminen ovat väylä kehittymiselle. Motivoituneet ihmiset voivat hyvin, kehittävät työtään ja tekevät tuloksia. 

Kaikki lähtee siitä, että työn perustehtävä on selkeä. Tiedetään, mitä itseltä odotetaan. 
Tavoitteet on yhdessä asetettu ja niitä seurataan säännöllisesti. Näin työ kehittyy oikeaan suuntaan, ja yksilöiden tavoitteet ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. Tämä tukee myös itseohjautuvuutta.

Valmentavassa johtamisessa uskalletaan nostaa kissa pöydälle silloin, kun homma ei toimi. Ilmapiirin ollessa turvallinen myös vaikeista asioista pystytään puhumaan. Vuorovaikutustaitojen kehittämiseen panostetaan. Samalla kehittyy myös palautekulttuuri.  

Valmentavan johtamisen juju on siinä, että vastuu ilmapiiristä, työn kehittämisestä, työhyvinvoinnista ja tulosten syntymisestä on yksittäisillä ihmisillä, työnkuvasta riippumatta. Jokaisen tekemiset ja tekemättä jättämiset vaikuttavat lopputulokseen. Valmentava johtajuus kuuluu kaikille ja on vastavuoroista. 

Jokainen tarvitsee ihmisiä, jotka ovat aidosti läsnä, kuuntelevat ja keskittyvät Sinuun. 
Kannustavat ja innostavat, etsivät kanssasi vahvuuksiasi ja tukevat vaikean paikan tullen. Parhaimmillaan lähitiimi yhdessä lähijohtajan kanssa voi vastata näihin toiveisiin. Valmentava johtajuus vahvistaa yksilöiden kautta tiimejä ja sitä kautta koko organisaatiota. 

Valmentava johtajuus on avain kehittyvään, ajan mukana pysyvään organisaatioon. 
Juuri nyt koronakriisin aikana tarvitsemme jokaisen työpanosta, itsensä johtamisen kykyä, innovatiivisuutta ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa enemmän kuin koskaan.

Tanja Kivikoski

Opinnäytetyö:
Valmentava johtaminen Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä. Kivikoski, Tanja (2021)