Nurmijärven Klubitalo on Klaukkalassa sijaitseva yhteisö, joka järjestää tavoitteellista toimintaa työikäisille Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille. Toimintaa maahanmuuttajille. Klubitalo yhteisössä voit oppia ja harjoitella suomen kieltä osallistumalla päivän toimintaan ja ryhmiin.
Uutta lähitoimintaa rakentamassa

Uutta lähitoimintaa rakentamassa

Klubitalomme viime vuotta muistellessa mieleen nousee ensimmäisenä sana aktiivinen. Etätoimintavuosien jälkeen olemme panostaneet markkinointiin ja lähitoiminnan vahvistamiseen. Verkostotyö on ollut kattavaa ja toimintaa on mainostettu paikallislehdissä, sosiaalisessa mediassa, pop up -kiertueella sekä erilaisissa tapahtumissa. Työ on kantanut hedelmää: toimintaan tutustujia oli vuoden aikana 90 ja uusia jäseniä saimme joukkoomme 50! Iloa on tuonut myös vanhojen jäsenten palaaminen lähitoimintaan. Tämä näkyy lähiosallistumisen määrän kasvuna. Kasvua oli edelliseen rajoitusten täyteiseen vuoteen verrattuna 75 prosenttia. Olemme myös tyytyväisiä, että nuoret ovat kokeneet Klubitalon omakseen. Jäsenistämme 30 % on alle 30-vuotiaita. 

Talolla olemme panostaneet erityisesti työ- ja oppimispäivän uudelleenorganisointiin. Erilaisten kokeilujen ja kehittämispäivien kautta viikko-ohjelma löysi loppuvuodesta uudet raaminsa, jossa vuorottelevat selkeästi yhteisön yhdessä tekemisen aika sekä erilaiset ryhmät ja yksilölliset valmennukset. Osaamisen kehittäminen näkyy siinä vahvasti. Uudistettuun viikko-ohjelmaan on lisätty työelämätaitoja vahvistavaa toimintaa, kuten projektityöskentelyä ja digitaitojen harjoittelua. Digirohkeutta on päässyt kehittämään myös Digityshankkeen kautta. Talollamme se on näkynyt yhdessä oppimisena, työpajoihin osallistumisena ja digikaveritoimintana.  

Työvalmentajien aktiivinen yhteistyö Keusoten Työkykyhankkeen, IPS-valmentajien ja EskoTyön kanssa on lisännyt jäsenille tietoa erilaisista työllistymis- ja työmahdollisuuksista sekä työllistymiseen liittyvistä palveluista. Työvalmennuksessa vuoden kohokohta oli Klubitalomme ensimmäinen tuetun työn työpaikka. Kyseessä oli parityönä tehty mökkitalkkarin homma Lilinkotisäätiön kesämökillä.   

Opintovalmentajat käynnistivät Oppimisen olohuonetoiminnan Nurmijärven Kirkonkylän sekä Hyvinkään kirjastoissa. Oppimisen olohuone tarjoaa ajanvarauksella maksutonta tukea oppimisen haasteisiin työikäisille. Nurmijärvellä Oppimisen Olohuone siirtyi tänä vuonna Kirkonkylältä Klaukkalan kirjastoon.  

Kesällä huolehdimme hyvinvoinnistamme monipuolisella liikunnalla ja retkeilemällä erityisesti Nurmijärven kauniissa luontokohteissa. Juhlimme myös talomme 5-vuotissynttäreitä. Syksyllä käynnistyivät jäsenvetoiset lauantaikahvilat. Jäsenet ovat iloinneet, kun viikonloppuihin on tullut mielekästä vertaistuellista ohjelmaa. Vuosi päätettiin yhteiseen jouluruokailuun, jossa saimme esitellä suomalaisia jouluperinteitä monikulttuuriselle jäsenjoukolle. 

Klubitalomme ilmapiiri on turvallinen ja kannustava. Tämä on mahdollistanut laadukkaat yksilölliset keskustelut ja niiden kautta jäsenet ovat uskaltaneet luoda itselleen tavoitteita ja lähteä mukaan uusiin juttuihin. Tämä on ollut askel ulospäin Klubitalolta, kohti työllistymistä ja opintoihin hakeutumista. 

Yhteisönä olemme osallistuneet koulutuksiin, seminaareihin ja erilaisiin yhteistyöverkostoihin. Aktiivinen verkostoyhteistyö ja kouluttautuminen pitävät Klubitalon tiukasti kiinni yhteiskunnassa, varmistavat klubitalotoiminnan laadukkuuden ja mahdollistavat jäsenille työelämätaitojen kehittymisen sekä vaikuttamisen myös Klubitalon ulkopuolella. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa edelleen rohkeasti #yhdessäeteenpäin ! 

Tanja ja Minna