Nurmijärven Klubitalo on Klaukkalassa sijaitseva yhteisö, joka järjestää tavoitteellista toimintaa työikäisille Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille. Toimintaa maahanmuuttajille. Klubitalo yhteisössä voit oppia ja harjoitella suomen kieltä osallistumalla päivän toimintaan ja ryhmiin.
Nurmijärven Klubitalo tuo Oppimisen olohuoneen Nurmijärvelle ja Hyvinkäälle

Nurmijärven Klubitalo tuo Oppimisen olohuoneen Nurmijärvelle ja Hyvinkäälle

Nurmijärven Klubitalo aloittaa Oppimisen olohuone -toiminnan lokakuun alusta Nurmijärven kirkonkylän ja Hyvinkään kirjastoilla. Oppimisen olohuone on Erilaisten Oppijoiden Liiton toimintamalli, jossa aikuisille (18-65 v.) tarjotaan matalan kynnyksen ohjausta oppimisessa ja perustaidoissa kuten matematiikassa, lukemisessa, kirjoittamisessa ja digitaidoissa. ”Oppimisen olohuone lisää hyviä oppimisen kokemuksia, auttaa jaksamisessa ja vahvistaa itsetuntoa.”, korostaa opintovalmentaja Anu Koskela.

Oppimisvaikeudet ovat hyvin yleisiä ja riippuen määrittelystä niitä esiintyy 5-20 prosentilla väestöstä. Suomessa on tutkitusti suuri määrä aikuisia, jotka hyötyisivät perustaitojen kohentamisesta toimiakseen työelämässä ja opiskeluissa.

Opintovalmentaja Lina Galrito-Leinosen mukaan ”Oppimisen olohuoneessa oppija määrittelee itse taidot ja tavoitteet, jotka haluaa saavuttaa. Oppimisen olohuoneeseen voi tulla kuka tahansa aikuinen, joka kokee haasteita oppimisessa ja kaipaa tukea perustaitojensa kehittämisessä. Mitään diagnooseja oppimisvaikeuksista ei tarvita. Oppijalle etsitään sopivat tavat oppia ja kehittää omaa osaamistaan eri menetelmillä sekä oppimisen apuvälineillä”.

Oppimisen olohuone lokakuusta alkaen Nurmijärven Kirkonkylän kirjastolla parillisilla viikoilla ja Hyvinkään kirjastolla parittomina viikkoina maanantaisin klo 14-16.

Valmentajina toimivat Klubitalon opintovalmentajat Lina Galrito- Leinonen (kognitiivis-behavioristinen asiantuntija) ja Anu Koskela (neuropsykiatrinen valmentaja). Molemmilla on vuosien kokemus erilaisten oppijoiden opettamisesta ja valmentamisesta ratkaisukeskeisin menetelmin.

Artikkeli aiheesta Nurmijärven Uutisissa.
Artikkeli aiheesta Aamupostissa.