Nurmijärven Klubitalo on Klaukkalassa sijaitseva yhteisö, joka järjestää tavoitteellista toimintaa työikäisille Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille. Toimintaa maahanmuuttajille. Klubitalo yhteisössä voit oppia ja harjoitella suomen kieltä osallistumalla päivän toimintaan ja ryhmiin.
Klubitalot tutuksi

Klubitalot tutuksi

Kolme ensimmäistä kuukautta Klubitalon johtajana on mennyt kuin siivillä. Olen täysin myyty tälle toimintamallille. Yhdessä tekeminen ja yhteiskehittäminen näkyy täällä joka kohdassa. Työntekijät, johtaja ja kävijät työskentelevät täällä rinta rinnan tehtävässä kuin tehtävässä. Olipa kyseessä wc:n siivoaminen, tuloskortin työstäminen, ulkomaan seminaari, työvalmennuksen kehittäminen tai esittelyvideon tekeminen. Täällä tehtäviä ei määritellä tärkeimmiksi tai vähemmän tärkeiksi vaan arjen sujuminen ja aikataulut määräävät priorisoinnin.

Klubitalotoiminnassa hienoa on myös vapaaehtoisuus. Kävijät eivät saa talolle tulemisesta taloudellista hyötyä, joten jokainen tulee omasta halustaan. Talolle tulon motiivina on erilaiset asiat. Osa tulee herkullisen ja halvan ruoan perässä, osa mielenkiintoisten työtehtävien ja osa seuran vuoksi. Uskon kuitenkin, että suurin osa tulee koska talolla on mukavaa. Siellä nauretaan ja itketään, vitsaillaan ja puhutaan syvällisiä, opitaan ja opetellaan sekä kehitytään ja kehitetään itseä ja toimintaa yhdessä. Se on aitoa menoa ylä-ja alamäkineen.

On ollut mielenkiintoista tutkailla miten itseohjautuvuus ja asioista yhdessä päättäminen kulkevat täällä käsikädessä. Kerran viikossa olevissa talokokouksissa päätetään kaikki talon toimintaa koskevat asiat. Siitä ei kuitenkaan tehdä numeroa joka jarruttaisi arkea vaan normaaleja päivittäisiä päätöksiä tehdään myös kahvipöytäkeskustelujen lomassa, niin kuin missä tahansa työpaikassa. Klubitalomallissa tämä eroaa vain siinä, että näissä keskusteluissa on aina klubitalon jäseniä mukana. Talollahan kaikki tilat ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Myös työaika ja talon aukioloajat ovat samat kävijöillä ja työntekijöillä. Ensimmäiset tulijat keittävät kahvit ja hakevat päivän lehden ja viimeiset vievät roskat. Myös kaikki kokoukset, vierailijoiden vastaanotto, talon esittelyt ja yhteistyökumppaneiden tapaamiset ovat roolista riippumatta kaikille mahdollisia tehtäviä. Tämä kaikki luo aitoa tasavertaisuutta ja lisää yhteisöllisyyttä. Itseohjautuvuus on myös huipussaan, koska siihen kannustetaan, ihmisiin luotetaan ja tekemisistä annetaan positiivista palautetta.

Talotoiminnan pyörittämisessä tarvitaan monenlaista osaamista ja siksi kävijöiden erilaisista taidoista, työkokemuksista ja kiinnostuksen kohteista on valtavasti hyötyä. Talon johtajalle tämä tuo valtavan resurssin osaamista ja tekeviä käsipareja. Johtajuutta tämä myös tietyllä tavalla haastaa kun roolit ovat erilaiset kuin perinteisessä sosiaalialan työssä jossa johtaja johtaa vain työntekijöitä ja työntekijät johtavat, ohjaavat, valmentavat tai hoitavat asiakkaita.
Klubitalomallissa toimintaa ohjaa Recovery eli toipumisorientaatio. Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat positiivinen mielenterveys, osallisuus, voimavarat, toivo ja elämän merkityksellisyys. Olin onnekkaassa asemassa koska pääsin jo näiden ensimmäisten kuukausien aikana Recovery koulutukseen kuulemaan tarkemmin toimintamme viitekehyksestä joka sopii omaan työskentelytyyliini kuin nakutettu.

Pääsin mukaan myös Clubhouse International World seminaariin Osloon. Siellä sain huomata, että Klubitalomalli toimii maailmanlaajuisesti ja toiminnan vaikuttavuus on tutkitusti ensiluokkaista. Yhteisöllisyys, luottamus, merkityksellisyys, tarpeellisuus ja päivärytmi saa ihmiset toipumaan ja löytämään voimavaroja takaisin opiskelemaan ja työelämään. Klubitalolta saa myös ystäviä ja jäsenvetoiset vapaa-ajan toiminnat tuovat iloa myös iltoihin ja viikonloppuihin. On hienoa saada kuulua maailmanlaajuiseen Klubitalo yhteisöön.

Olen onnellinen, että löysin työpaikan, jossa kaikki palat loksahtivat kohdalleen. Paljon on vielä opittavaa, matka on vasta alussa, mutta motivaationi on korkealla!

Kiitos Nurmijärven Klubitalon uskomattoman upeat työntekijät, kävijät ja Eskot ry, lämpimästä vastaanotosta!

Tanja Kivikoski