Nurmijärven Klubitalo

OPINNÄYTETÖITÄ JA TUTKIMUKSIA

Opinnäytetyö (AMK). Degree Program in Social Services. Diak-ammattikorkeakoulu.
Tikkanen, Niina. 2023. The study coaching in Eskot ry Clubhouses. Study support for the Clubhouse Members. 

ESKOT ry:n kehitysjohtajan maisterintutkielma. Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja – johtamisen maisterinohjelma. Helsingin yliopisto.
Ylitalo, Sami. 2022. Investoidun pääoman sosiaalinen tuotto mielenterveyskuntoutujien Klubitaloilla

Tuusulanjärven Klubitalon opintovalmentajan opinnäytetyö. Sosionomi (AMK), Hämeen ammattikorkeakoulu
Holopainen, Anna. 2022. Menetelmiä opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen

Nurmijärven Klubitalon johtajan opinnäytetyö, Sosionomi (YAMK), LAB-ammattikorkeakoulu
Kivikoski, Tanja. 2021. Valmentava johtaminen Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä

Nurmijärven Klubitalolla vuonna 2018 tehty opinnäytetyö. Sosionomi (AMK)
Pöyhönen, Emmi. 2018. ”Jos tätä Klubitaloo ei olis, niin tota mä en tiedä, mitä mä tekisin ja missä mä olisin.” Kävijöiden kokemuksia Nurmijärven Klubitalolla